Določeni predeli plezalnika so dodatno zaščiteni z gumo