Osrednja zanka za počitek ali za spuščanje ob vrvi