Plezalniki so oblikovani enako kot tekmovalni modeli