Zaokrožen zgornji del vponke omogoča lažje rokovanje z vrvjo in delo z varovali